Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens ‘t Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11225 BIJBEL Categories: , Tags: , , ,

420, 132, 136 folia., (8) 244 p., 34 folia. Origineel Leer met ribben, zilverwerk, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 16 x 10 x 7 cm. (De binnenzijde van het bovenste slot is gegraveerd met het jaartal 1855, de binnenzijde van het onderste slot met de initialen M.H.K. Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen in de berijming van 1773, de gezangen en de formulieren. Gebonden in een stevige, bewerkte zwart leren band, voorzien van rijkelijk bewerkt zilverbeslag bestaande uit vier hoekstukken, twee sloten, twee kettingklampen en een draagketting van ca. 1,8 meter. Het beslag is sierlijk vormgegeven en gedecoreerd met Bijbelse figuren met op de klampen Mozes en Aäron en op de hoekstukken en de aanzetstukken van de sloten de vier evangelisten, resp. Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Het beslag is gemaakt in 1855 door Cornelis van Gelderen, werkzaam te Schoonhoven van 1858-1874.)