Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens ‘t Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

1.450,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10792 BIJBEL Category: Tags: ,

420, 132, 136 folia., (8) 244 p., 34 folia. Origineel Leer met ribben, zilverbeslag, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 15,5 x 9 x 8,5 cm. (De rug is vernieuwd met behoud van het grootste gedeelte van de originele rug. De binnenzijde van de klem van het bovenste slot is gegraveerd met de initialen G.J. en H.J.M. en het jaar 1833. Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en de formulieren. Zwart-leren band met bewerkt zilverbeslag, bestaande uit een dubbele sluiting en 3-zijdige randen om het voor- en achterplat. Het zilverwerk is vormgegeven met een opengewerkt motief, met op de sloten een centraal ornament met een amfoor en de randen van de platten met een rij van bogen. Het beslag is vermoedelijk gemaakt in Emden, 1833.)

420, 132, 136 folia., (8) 244 p., 34 folia. Contemporary Leather with 5 raised bands, decorated silver fittings and a gilt-edged and gauffered text block, 8° 15,5 x 9 x 8,5 cm. (The spine has been restored with persevation of the contemporary back-strip. The inner-side of the top clasp is engraved with the initials G.J. and H.J.M. and the year 1833. Dutch church book containing the Old and New Testament in the States Translation, the Psalms and the forms. Black leather binding with decorated silver fittings, consisting of a double clasp and a 3-sided border around the front and back cover. The silver fittings are designed with a cut-out pattern, with on the clasps a central ornament with an amphora and the borders of the covers with a row of arches. The fittings are probably made at Emden, 1833.)