Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens ‘t Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

900,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10688 BIJBEL Category: Tags: ,

420, 132, 136 folia., (8) 244 p., 34 folia. Origineel Leer met zilveren sloten, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 15 x 10 x 6 cm. (Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en de formulieren. Strakke, bewerkte zwart-leren band met twee zilveren sloten. Het zilverwerk is gegraveerd met een opengewerkt motief van een zonnebloem gevat in sierlijke vormen. De sloten zijn gemerkt met de jaarletter van 1839 en zijn gemaakt door Egidius J. Wientjes, werkzaam te Oostmarsum van 1826-1856.)

420, 132, 136 folia., (8) 244 p., 34 folia. Contemporary Leather with silver clasps and a gilt-edged and gauffered text block, 8° 15 x 10 x 6 cm. (Dutch church book containing the Old and New Testament in the States Translation, the Psalms and the forms. Firm black leather binding with silver double clasps. The silver fittings are engraved with a cut-out design of a sunflower framed with elegant designs. The clasps are marked with the yearletter of 1839 and are made by Egidius J. Wientjes, active at Oostmarsum from 1826-1856.)