Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens ‘t Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

1.000,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11463 BIJBEL Category: Tags: , , ,

420, 132, 135 folia., (4) 244 p., 34 folia. Origineel Leer met ribben, zilverbeslag, goud-op-snede, 8° 15,5 x 9 x 7 cm. (Cracquelé op het voor-en achterplat. Geïllustreerd met 40 gravures buiten de collatie, 17 in het Oude Testament en 23 in het Nieuwe Testament. De binnenzijde van de klem van het bovenste slot is gegraveerd met de naam T.Y. Alkema, de onderzijde met het jaar 1866. Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en de formulieren. Zwart-leren band met bewerkt zilverbeslag, bestaande uit een dubbele sluiting en vier hoekstukken. De sluitingen zijn op een bepaalde manier, als het ware dubbelwandig, gemaakt. De bovenlaag met versiering is op een gecontourneerde onderlaag vastgemaakt. De hoekstukken zijn enkelwandig en kregen dezelfde garnering als de sloten. Dergelijke decors waren moeilijk te maken, het is vervaardigd in 1865 in Workum, Friesland.