Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens ‘t Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

3.000,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10691 BIJBEL Categories: , Tags: ,

420, 132, 136 folia., (8) 244 p., 34 folia. Origineel Leer met ribben, rijkelijk bewerkt zilverbeslag, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 16 x 10 x 7 cm. (Geïllustreerd met 40 gravures buiten de collatie, 17 in het Oude Testament en 23 in het Nieuwe Testament. Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en de formulieren. Bewerkte zwarte band met rijkelijk bewerkt zilverbeslag, bestaande uit een dubbele sluiting en randen om het voor- en achterplat. Het zilverwerk is sierlijk vormgegeven in een opengewerkt motief van ranken en bloemen. De sloten zijn gemerkt met het merkteken van Wed. W. Roelfsema, werkzaam te Winsum van 1860-1864.)

420, 132, 136 folia., (8) 244 p., 34 folia. Contemporary Leather with 5 raised bands, richly decorated silver fittings and a gilt-edged and gauffered text block, 8° 16 x 10 x 7 cm. (Illustrated with 40 engravings, 17 in the Old Testament and 23 in the New Testament. Dutch church book containing the Old and New Testament in the States Translation, the Psalms and the forms. Firm black leather binding with richly decorated silver fittings, consisting of a double clasp and a border around the front and back cover. The silver fittings are elegantly shaped in a cut-out design of flowers and vines. The clasps are marked with the mark of Widow W. Roelfsema, active at Winsum from 1860-1864.)