Biblia, dat is, de gantsche Heylige Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelijck over-geset. Met nievve bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Inde door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druck-fauten ende Mis-stellingen die in de voorgaende Drucken gevonden worden. WAARBIJ: De Boecken genaemt Apocryphe, Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende volgens ‘t Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1617, Van nieuws uyt het Griecksch in onse Nederlantsche Tale getrouwelick overgeset.

Author

Year of Publication

1663

Publisher

Product Number

11956

25.000,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11956 BIJBEL Categories: , , Tags: , ,

(titelprent, 22) 468, (13) 167, (2) 77 folia. 19e eeuwse Leren, met goud bewerkte band, ribben, 8 hoeken en 2 sloten, Folio H. 43,5 x B. 29,5 x D. 15 cm. (Schutbladen vernieuwd, boekblok midden-onder iets ingesleten, titelprent ontbreekt.) Een uitzonderlijk fraai exemplaar van de enige Statenbijbel uit de 17e eeuw in de nieuwe -Romeinse- drukletter. Met de 6 uitvouwbare kaarten van Nicolaes Visscher, originele hand-gekleurd en, op een uiterst fraaie wijze, met goud gehoogd. De band is gebonden in bruin-rood leer met sloten en versierd met goudopdruk op zowel de platten als de rug met een motief van bloemen en ranken. Opvallend is dat het boekblok nog in zeer goede staat is. De Elzevier uitgeverij experimenteerde veel met inktsoorten om zo de zwartste druk te verkrijgen. Hierdoor zijn de boekblokken vrijwel altijd gebruind.

(22) 468, (13) 167 (2) 77 folia. Contemporary blind-stamped Leather with 7 raised bands, 2 clasps and 8 corner-pieces, large Folio H. 43,5 x L. 29,5 x W. 15 cm. (Endpapers renewed, frontispiece missing, some small wear in the lower margin). The first edition of the Elzevierbible, containing the Old and New Testament and the Apocrypha. With the 6 folding maps by Nicolaes Visscher, all contemporary handcoloured and fabulously heightened with gold. The Elzevierbible was the first Dutch Bible that was printed in a Roman font. Remarkable is that the text block is still in a good condition, the Elzevier printing office experimented a lot to create the blackest of inks. Because of this the text blocks are in almost every case very browned. The text block and the maps of this copy are in extreme good condition. Poortman, W.C. (1983). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 172-173 / Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 179-85