Biblia, Dat is, De gantsche H. Schriftuure vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Nu van nieuws uyt D. M. Luthers Hoogduitse Bybel in onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet, Tot dienst van de Christelyke Gemeynten, d’Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan in deeze Nederlanden. WITH: Alle de Voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-Platen, Door den Wyd-beroemden Heer, en Mr. Romeyn de Hooge. Met omstandige verklaring der Stoffen, en seer beknopte Punt-Digten, van den Eerw. Godsgel. Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegt zyn Nieuwe Kaarten, tot opheldring der zaaken nodig.

Author

, ,

Year of Publication

1702/1703

Publisher

Product Number

12159

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12159 BIBLE | Luther, Martin | Hooghe, Romeyn de Categories: , , Tags: , ,

2 werken in 1 band, (titelprent, 2, portret, 15) 278, 112, 70, (titelprent met verklaaring) 132 folia., De Hooghe: (titelprent met verklaaring, 1) 69 folia. 19e eeuws Leren band met ribben en stempels, Folio H. 44 x B. 30 x D. 12 cm. Nederlandse Lutherbijbel bevattende het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen. Deze uitgave is door Nicolaes Biestkens uit het Duits vertaald en werd bewerkt door Adolf Visscher. Adolf Visscher herzag de Doperse vertaling van Biestkens en zijn vertaling werd de standaard Bijbel voor de Nederlandse Luthersen. De Bijbel is doorschoten met het werk van Romeyn de Hooghe wat bestaat uit een titelprent met verklaaring, een titelpagina, 5 kaarten en 68 (ipv 69) folia met op elk 2 gravures met bijschrift. Deze set van bijbelillustraties werd in een verschillend aantal van vertalingen en edities van de Bijbel gebonden rond deze periode. Met in totaal 3 titelprenten, een portret, 5 kaarten en 138 gravures met daarop ca. 800 afbeeldingen. 3 titelprenten, 3 kapitalen, 1 vignet en 1 drukkersimpressum zijn origineel handgekleurd en in het geval van de titelprenten iets opgehoogd met goud. (De band is geschaafd, enkele vlekken en bruining, enkele pagina’s gerafeld aan de hoeken, folio 39 met alleen 2 gravures ontbreekt, bij de meeste gravures aantekeningen in de marges met potlood.)

2 works in 1 binding, (frontispiece, 2, portrait, 15) 278, 112, 70, (frontispiece with explanation) 132 folia., De Hooghe: (frontispiece with explanation, 1) 69 folia. 19th century Leather with 8 raised bands, Folio H. 44 x L. 30 x W. 12 cm. (Binding grazed, some spotting, some browning, several pages frayed in the corners, folio 39 with 2 engravings is missing, most of the engravings annotated in the margins in pencil.) Dutch Luther Bible containing the Old and New Testament and the Apocrypha. This edition is translated from the German by Nicolaes Biestkens and is revised by Adolf Visscher. Adolf Visscher revised the Mennonite translation of Biestkens and his translation became the standard Bible for the Dutch Lutherans. The Bible is interleaved with the work of Romeyn de Hooghe which contains a frontispiece with explanation, a titlepage, 5 maps and 68 (from 69) folia with only 2 engravings with marginal notes on each. This set of Bible illustrations was bound in a number of different translations and editions of the Bible during this period. The total work contains 3 frontispieces, a portrait, 5 maps and 138 engravings with ca. 800 illustrations on them. 3 frontispieces, 3 capital letters, 1 head-piece and 1 printersdevice are contemporary handcoloured and in case of the frontispieces a little heightened with gold. Long, Isaac le (1764). Boek-Zaal der Nederduitsche Bybels, p. 664-703 / N.N. (2002). Sweeter Than Honey: The Bible in Print exhibit catalogue, p. 2 / Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 106-120 / Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 224-229