Biblia Dat is De Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt deOorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgezet Door Last van de Hoog Moog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl: en volgens het besluyt van de Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht in de Jaaren 1618 en 1619. Door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten verbeterd. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

Author

Year of Publication

1796/1794/1793

Publisher

Product Number

12345

2.250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12345 BIJBEL Category: Tag:

(gegraveerde titelpagina) 416, 126, 132 folia. Origineel Leer met ribben, zilverbeslag, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8°. De binnenzijde van de onderste klamp is gegraveerd met de initialen C.Z. Nederlands kerkboek, of kettingbijbel, bevat het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling en de Psalmen en formulieren, waarbij alle zangverzen van de Psalmen op noten zijn gesteld. Het geheel is gebonden in een bewerkte zwart-leren band en rijkelijk versierd met zilverbeslag, bestaande uit 8 hoekstukken, 2 sloten, 2 kettingklampen en een ca. 2 meter lange draagketting. Alle afzonderlijke delen zijn vormgegeven in een sierlijk ontwerp van een schelpvorm omgeven door florale en ornamentele motieven dat doet denken aan Staphorster zilver. Het zilverwerk is van de hand van een onbekende maker, alleen het keurmerk met de gekroonde V van nakeuring is leesbaar. Een aantrekkelijk en zeer netjes bewaard gebleven exemplaar.