Biblia Dat is De Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de Oorspronkelycke Talen on onse Nederlandtsche Tale getrouwelick overgeset Door Last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het Besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der Kercken van Drukfouten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare MDCCLXXIII., gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens Het Boek der Psalmen bij den openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der vooroemde gemeenten bijeen verzamels en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.

Author

Year of Publication

1782/1777/1807

Publisher

Product Number

10899

350,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10899 BIJBEL Category: Tag:

(gegraveerde titelpagina, 10) 314, 120, 141, 84 folia., (10) 151 (9) p., 22 folia. 19e eeuws Leer met ribben, siernagels op de platten en sloten, groot 4° 27,5 x 23 x 11 cm. (Vernieuwde schutbladen, laatste pagina voorwerk op de verkeerde plaats gebonden, boekblok voor- en achterin wat teer/verstevigd in de marges en enkele vochtvlekken. Diverse eigenaars-inscripties op het eerste vrije schutblad en een mooie oude aantekening bij Psalm 120 vers 1 (berijmd): ‘Deze Psalm is op den dag voor haare Dood Zondag avond 14 Juni 1857, gelezen door mijn Vrouw Metje Cornelia de Dweloter?’)