Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last Van de Hoog Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, en volgens het besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelycke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck overgeset. WAARBIJ: Het boek der Psalmen uit drie berijmingen,in den jaare 1773.

1.350,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12181 BIJBEL Categories: , ,

(gegraveerde titelpagina, 2) n.p., n.p., 65, (3) p. Origineel Leer met ribben, 2 zilveren sloten, 4 zilveren hoeken, 2 zilveren kettingklampen met een zilveren ketting van ca. 0,75 meter lang, goud op snede en geciseleerd boekblok, 8° H. 17,5 x B. 12 x D. 6 cm. Kettingbijbel met daarin het Oude en Nieuwe Testament, de Psalmen en de Formulieren. Aantrekkelijke band gebonden in zwart leer voorzien van gemerkt zilverwerk en een vergulde snede met een zeer fraai geciseleerd bloemmotief. De sloten zijn rijkelijk bewerkt met bijbelse taferelen, met op de bovenste klem Mozes, op de onderste klem Aäron en op de aanzetstukken de 4 evangelisten met de hen destijds toebedachte symbolen, resp. Mattheüs met een engel, Johannes met een adelaar, Marcus met een leeuw en Lucas met een rund. Het gebruik van zowel oudtestamentische als nieuwtestamentische afbeeldingen op het sluitwerk geeft aan dat beide delen van de Bijbel één geheel vormen. (onderzijde rug enkele kleine beschadigingen)

Contemporary Leather with 6 raised bands, 2 silver clasps, 4 silver corner-pieces, 2 silver chain holders with a ca. 0,75 meters long silver chain, gilt-edged and gauffered text block, 8° H. 17,5 x L. 12 x W. 6 cm. Chainbible, Dutch States Translation of the Bible, containing the Old and New Testament followed by the Psalmes and the Forms. Attractive binding bound in black leather, gilded at the edges of the covers. The clasps are richly decorated with biblical scenes, with Moses on the top clasp, Aaron on the lower clasp and on the hasps the 4 evangelists with their accompanying symbols, resp. Matthew with an angel, John with an eagle, Mark with a lion and Luke with an ox. The use of images from both the Old and New Testament on the clasps points out the unity of both parts. With multiple silver marks. (Some small damages at the foot of the spine.)