Biblia. Dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, Door Last der Hoog. Mog. Heeren Staten Generaal van de Vereenigde Nederlanden en volgens het Besluyt van de Synode Nationaal gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618 en 1619. Uyt de Oorspronckelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgeset. Met Consent van de Ed. Gr. Achtb. Heeren Burgemeesteren in Amsterdam. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Met, Catechismus, Ofte Onderwyzinge in de Christelyke Leere, die in de Nederlantsche Gereformeerde Kerken ende Scholen geleerd werd.

Author

Year of Publication

1867-1892

Publisher

Product Number

4650

775,00 395,00

In stock

Question about this product?
SKU: 4650 BIJBEL Category: Tags: ,

3 delen in 1 band Folio, H. 44 x B. 29 x D. 11 cm. (10) 328, 124, 148, (2) 81 (3) folia. 47 (1) p. Origineel Leer met ribben, met 6 Kaarten w.o. de Wereldkaart.