Biblia dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Oude en Nieuwen Testaments Door Last van de Ed. Hoogh Mog. Heer Staten General vande Vereenigde Nederl. En volgens ‘t Besluyt van de Sinod Nationael gehouden tot Dordrecht inde Iaren 1618 ende 1619. WAARBIJ: De Psalmen des Profeten Davids. Met eenige andere liederen, door Petrus Datheen. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren en Gebeden.

Author

,

Year of Publication

1671

Publisher

Product Number

12182

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12182 BINDING | BIBLE Categories: , , Tag:

(gegraveerde titelpagina) z.p. Origineel Leer met ribben, 2 koperen sloten, goudbestempeld, goud op snede en geciseleerd boekblok, 12° H. 12,5 x L. 7,5 x D. 4 cm. Fraaie, Gorinchemse, uitgave van het Oude Testament in Statenvertaling op klein formaat. Aantrekkelijke band gebonden in bruin-rood leer, rijkelijk versierd met goudopdruk op zowel de platten als de rug met een motief van bloemen en ranken. Het boekblok is verguld en geciseleerd langs de randen met een motief van bladeren.)

(engraved titlepage) n.p. Contemporary Leather with 4 raised bands, decorated with gold, 2 copper clasps, gilt-edged and gauffred text block, 12° H. 12,5 x W. 7,5 x D. 4 cm. Beautiful small sized copy of the Old Testament in States Translation. Attractive binding bound in brown-red leather and richly decorated with gold on both the boards and the spine with a design of flowers and vines. The text block is gilt-edged and near the edges gauffred with a design of leaves.