Biblia dat is De Gantsche H: Schrifture vervattende alle de Canonijke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Uijt de Oorspronkelijke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelijk overgezet. Door Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl: en Volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden tot Dordrecht in de Jaaren 1618 ende 1619 door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten verbetert, 1796.

Author

Year of Publication

1796

Publisher

Product Number

10975

375,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10975 BIJBEL Category: Tags: ,

420, 132, 168 p. Origineel goud-bestempeld Leer met goud-op-snede, 8° 15,3 x 8,8 x 7 cm. (Nederlands kerkboek, bevat het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen in de berijming van 1773 en de formulieren.)