Biblia dat is de Gantsche H: Schrifture vervattende alle de Canonijke Boeken des Oude ende des Nieuwen Testaments. uit de Oorspronkelijke Talen in onze Nederlandsche Talen getrouwelijk overgezet Door Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de jaren 1618. en 1619. te Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

1.750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11556 BIJBEL Category: Tags: , ,

(gegraveerde titelpagina) 420, 132, 136, 34 folia, Origineel Leer met ribben, rijkelijk bewerkt zilverbeslag, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 16 x 9,5 x 7 cm. (Boekblok licht gebruind. De klem van het bovenste slot is gegraveerd met de letters R.H.V.D.M. en het onderste slot met het jaartal 1847. Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en formulieren. Bewerkte zwarte band met rijkelijk bewerkt zilverbeslag, bestaande uit een dubbele sluiting, en een brede rand om het voor- en achterplat. Het zilverwerk is vormgegeven met een motief van uitgesneden ranken, bloemen en druiven, evenals de klampen en aanzetstukken. De sloten zijn gemerkt met de jaarletter van 1846 gemaakt door Wed. A.G. Kooiman, werkzaam te Schoonhoven 1840-1860.)

Contemporary Leather with 5 raised bands, gilt-edged and gauffered text block, 8° 16 x 9,5 x 7 cm. (Text block slightly browned. The inner-side of the top clasp is engraved with the letters R.H.V.D.M. and the bottom clasp with the year 1847. Dutch church book containing the Old and New Testament in the States Translation, the Psalms and the forms. Firm brown leather binding with richly decorated silver fittings, consisting of a double clasp and a broad border around the front and back cover. The silver fittings are shaped with a cut-out design of flowers, vines and grapes. The clasps are marked with the yearletter of 1846 and are made by Wed. A.G. Kooiman, active at Schoonhoven fom 1840-1860.)