Biblia dat is de Gantsche H: Schrifture vervattende alle de Canonijke Boeken des Oude ende des Nieuwen Testaments. uit de Oorspronkelijke Talen in onze Nederlandsche Talen getrouwelijk overgezet Door Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de jaren 1618. en 1619. te Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

Author

Year of Publication

1769

Publisher

Product Number

11579

2.750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11579 BIJBEL Categories: , , Tags: , ,

(gegraveerde titelpagina) n.p., Origineel Leer met ribben, goudbestempeld en rijkelijk bewerkt zilverbeslag, goud-op-snede, 8° 15,5 x 9 x 6,5 cm. (De klem van het bovenste slot is gegraveerd met de letters A.D.D. en het onderste slot met het jaartal 1775. Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en formulieren. Bewerkte bruine band met rijkelijk bewerkt zilverbeslag, bestaande uit acht hoekstukken, een dubbele sluiting en twee centrale ornamenten. Het zilverwerk is vormgegeven met een motief van boog- en hartvormen. Op de centrale ornamenten staan afbeeldingen van een man op de akker die aan het maaien is en aan de achterzijde een vrouw die aren raapt. Op de schutbladen een uitgebreid, handgeschreven, familieregister van de familie Den Dekker, lopende van 1739 tot en met 1791. Fraai exemplaar.)

Contemporary Leather with 4 raised bands, decorated with gilt and gilt-edged text block, 8° 15,5 x 9 x 6,5 cm. (The inner-side of the top clasp is engraved with the letters A.D.D. and the bottom clasp with the year 1775. Dutch church book containing the Old and New Testament in the States Translation, the Psalms and the forms. Firm brown leather binding with richly decorated silver fittings, consisting of eight corner-pieces, a double clasp and two central ornaments. The silver fittings are shaped in a design of arch and heart shapes. The central ornaments show a man in the field who is mowing and a woman picking up ears of corn. With a hand-written family index on all endpapers: Den Dekker family, dating from 1739 until 1791. Fine copy.)