Biblia dat is De Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijke Boeken des Oude en des Nieuwen Testaments uit de Oorspronkelijke Talen in onze Nederlandsche Talen getrouwelijk overgezet Door Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de jaren 1618. en 1619. te Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.

2.400,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11315 BIJBEL | Psalmen Categories: , Tags: , , ,

(gegraveerde titelpagina) 420, 132, 136 folia., (8) 244 p., 34 folia. Origineel Leer met ribben, zilver beslag, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° (Boekblok licht gebruind en wat los in de band. Geïllustreerd met een gegraveerde titelpagina en 40 gravures, 17 in het Oude Testament en 23 in het Nieuwe Testament. Nederlands kerkboek, bevat het Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen in de berijming van 1773, de gezangen en formulieren. Alle verzen van de psalmen en gezangen zijn op noten gesteld. Gebonden in een bewerkte zwart-leren band, rijkelijk versierd met zilveren beslag bestaande uit een vierzijdige omranding en twee rug-beschermers. Het beslag is strak vormgegeven met ornamentele versiering en met op de hoeken en verschillende onderdelen van de sloten een uitstekende schelpvorm. Het beslag is gemerkt met de jaarletter van 1845 en het keurmerk van Leeuwarden en is vervaardigd door Meindert Bartels, werkzaam te Franeker en Leeuwarden van 1822-1847.)