Biblia dat is de Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijke Boeken des Oude en des Nieuwen Testaments uit de Oorspronkelijke Talen in onze Nederlandsche Talen getrouwelijk overgezet door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de jaren 1618. en 1619. te Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in den hare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.

175,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12216 BIJBEL Category: Tags: ,

(gegraveerde titelpagina) 419, 132, 136 folia., (8) 244 p., 34 folia. Origineel Leer met ribben, goud op snede, 8° H. 15,5 x B. 9 x D. 7 cm. (Voorplat band iets geschaafd.) Op de schutbladen voorin drie verschillende oude handschriften. Doorschoten met pagina-grootte Bijbels prenten voorzien van 4-regelige tekst.