Biblia, Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijke Boecken des Ouden en des Nieuwe Testaments. Door Last Vande Hoog Moog: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens ‘t Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelick overgeset. Ende door gemeene ordre der Kercken van Druckfouten verbetert.

Author

Year of Publication

1740

Publisher

Product Number

10976

450,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10976 BIJBEL Category: Tags: , ,

(gegraveerde titelpagina) z.p. 19e eeuws Leer met slot, 8° 14,2 x 9 x 5 cm. (Wat los in de band, mist de laatste 2 bladen (register?). Nederlands kerkboek, bevat het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling. Gebonden in een bruin-leren band, versierd met goud-bestempeling op de rug en blind-bestempeling op de platten en voorzien van een enkel zilver slot en 4 siernagels.)