Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den eersten Druck gevonde worden.

Author

Year of Publication

1714/1713/1714

Publisher

Product Number

12507

1.250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12507 BIJBEL Category: Tag:

(gegraveerde titelpagina, 19) 302, (2) 134, (titelprent, 12) 164, (2), 66 folia. Origineel Leer met ribben, groot Folio. H. 46 x B. 30 x D. 12 cm. (Vernieuwde rug en schutbladen, laatste 5 pagina’s vochtvlekkig, de laatste pagina met een stukje uit de rechter witmarge zonder tekst verlies, rest van het boekblok is helder en wit, zonder de kaarten.) Goed exemplaar van deze vroeg 18e eeuwse Statenbijbel uitgegeven door de familie Keur, de zogenaamde “Grote” Keurbijbel, voorzien van fraai bewerkt koperen beslag. Met de prentenserie van de familie Keur bestaande uit 51 bladen met op elk 6 gravures gegraveerd door L. Causé en N. Gommerse. Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent Deel IIa: Boekzaal van Nederlandse Prentbijbels, p. 66 / Poortman, W.C. (1995).