Biblia, dat is De gantsche H: Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hooge Mog: Heeren Staten Generael van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618. ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe by-gevoegde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den eersten Druck gevonden worden.

Author

,

Year of Publication

1757

Publisher

Product Number

10854

1.950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10854 BIJBEL | Hamelsveld, Ysbrand van Category: Tags: ,

2 banden, (gegraveerde titelpagina, 2) 302 134 (20), (13) 164 (2) 66 folia. Origineel half Leer met ribben, Folio 43,5 x 28 x 9,5/5,5 cm. (De banden zijn sleets aan de randen, het voorwerk van de Profeten is verkeerd gebonden, de uitvouwbare gravure van de ark en die van de kopere zee en fol. 104 van het N.T. zijn ingescheurd. Twee-delige Nederlandse Bijbel in de Statenvertaling, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen. Geïllustreerd met de 6 bijbehorende kaarten door R. & J. Wetstein, William Smith en Samuel Luchtmans in compagnie uitgegeven. Extra geïllustreerd met de prenten van de prentbijbel van Ysbrand van Hamelsveld (1743-1812), bestaande uit 126 bladen met elk 2 gravures en verschillende gravures uit de bijbelse geschiedenissen van Wilhelmus Goeree (1635-1711), waarvan 12 uitvouwbare gravures en 32 pagina-grote gravures.)