Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testamets. Door Last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.

Author

Year of Publication

1729

Publisher

Product Number

9286

1.000,00

In stock

Question about this product?
SKU: 9286 BIJBEL Category: Tags: ,

(gegraveerde titelpagina) 302, 134, 164, 66 folia. Origineel leer met ribben, stempels, 8 hoeken en 2 sloten. Folio, H. 46,5 x L. 31,5 x D. 13 cm. (Rug gerestaureerd. Met de prentenserie van Keur, bestaande uit 29 (van 50) pagina’s met op elke pagina 6 prenten. Bijbel in Statenvertaling, bevat het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen.) Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent. Deel IIa: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels, p. 165.