Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments.

Author

Year of Publication

1647

Publisher

Product Number

11694

1.400,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11694 BIJBEL Category:

(gegraveerde titelpagina, 20) 292, 128, (12) 146, (4) 68 folia. Opnieuw gebonden Leer met ribben, stempels, 8 hoeken en 2 sloten, Folio H. 42 x B. 27 x D. 12 cm. (Nieuwe schutbladen, titelpagina onderzijde opgeplakt en gerestaureerd, laatste pagina apocriefe boeken beplakt in de marges, vochtvlek rechtsboven in het boekblok daardoor op die plaats het papier wat teer, diverse familieregister aantekeningen achterin vanaf 1910, fam. Das. Een kloek en stevig exemplaar in een fraaie band). Zeldzame “Pirateneditie” van Johannes Rammazeyn. Het verschijnen van de Statenbijbel in 1637 betekende een geluk voor de boekdrukkers. Hoewel het drukprivilege door de Staten voor vijftien jaar exclusief aan de Haagse drukker Van Ravesteyn verleend was, hebben veel drukkersbedrijven een behoorlijke graan meegepikt door “roofrukken” te maken van deze geautoriseerde bijbeltekst. Ook in Gouda was er een drukker die een nadruk van de Statenbijbel op de markt gebracht heeft: Pieter Rammazeyn. Onder bescherming van het Goudse stadsbestuur gaf Pieter Rammazeyn, samen met zijn zoon Johannes, in 1643 eerst het Nieuwe Testament uit, waarna in 1647-1648 het Oude Testament en de apocriefe boeken volgden. Deze bijbel staat bekend als de “Rammazeynbijbel”. De hele onderneming betekende overigens het einde van het Goudse drukkersbedrijf van Rammazeyn: de uitgave was te kostbaar. Het bleef dus bij deze ene uitgave!