Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Nu Eerst Door last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619, Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelijcke over-geset. Met nieuwe by gevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de ghelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten.

Author

Year of Publication

1654

Publisher

Product Number

10853

1.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10853 BIJBEL Category:

2 banden, (gegraveerde titelpagina, 17) 266, (2) 120, (2) 142 (8), (2) 58 folia. Origineel Leer met ribben, Folio 38 x 25,5 x 10 cm. (Twee-delige ‘annotatie-Bijbel’, bevat het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen in de Statenvertaling, geheel doorschoten met blanco pagina’s voor het maken van aantekeningen. Na ieder blad van de hoofdtekst van de Bijbel volgt een blanco pagina waarop plaatselijk oude aantekeningen met voornamelijk verwijzingen naar theologische werken over de betreffende teksten zijn gemaakt. Ge├»llustreerd met 1 (van 6) van de bijbehorende uitvouwbare kaarten van Nicolaes Visscher.)