Biblia. Dat is, De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last vande Hoog-Moog: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl: en Volgens ‘t Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke tale in onse Neder-landsche tale getrouwelick overgeset.

Author

Year of Publication

1687

Publisher

Product Number

11771

1.350,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11771 BIJBEL Category: Tag:

Gegraveerde titelpagina, (22) 332, (2) 144, (14) 169 (4) 61 folia. Origineel Leer met ribben, 8 hoeken en 2 sloten, Folio (De originele rug is gerestaureerd, nieuwe schutbladen. gehele boekblok hier en daar vochtvlekkig, aan de bovenste klamp is een nieuw stukje van 1cm. aangezet.) Zeldzame uitgave van de Statenbijbel door Gysbert de Groot, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen,met 16 schitterende, pagina-grootte, Bijbelse gravures (waarvan 1 uitvouwbaar), van G. van der Gouwen naar G. Hoet. Wilco Poortman, deel 1, p. 238.