Biblia. Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last van de Hoog-Moog Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. En Volgens t’Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Neder-landsche tale getrouwelick overgeset. Waarbij gevoegt, De CL Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen: Uyt den Francoyschen in Nederlantschen diche overgeset door Petrus Dathenus. En tot gemack der Sangers op eenen Sleutel gestelt, volgens de correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders de Christelicke Catechismo, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken.

Author

,

Year of Publication

1714

Publisher

Product Number

12217

17.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12217 BINDING | BIBLE Categories: , Tags: , ,

(gegraveerde titelpagina, 19) 302, (2) 134, (12) 164, (2) 66 folia. Origineel rood marokijn met ribben, stempels, goud-op-snee, beslag en sloten, groot Folio H. 49 x B. 31 x D. 16 cm. Zeer bijzonder exemplaar van deze klassieke uitgave van de Keur-Bijbel. De Bijbel bevat het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen in de Statenvertaling en is geïllustreerd met een gegraveerde titelpagina, 6 dubbel-paginagrote kaarten (Keur-kaarten) gegraveerd door Daniël Stoopendaal, en de prentenserie van de familie Keur bestaande uit 51 bladen met op elk 6 gravures gegraveerd door L. Causé en N. Gommerse. De gehele band is prachtig uitgevoerd, en gebonden door de zogenaamde “Hert-Binderij”, actief in Rotterdam vanaf ca. 1693-1743, en wordt door Jan Storm van Leeuwen “de belangrijkste achttiende-eeuwse binderij in Rotterdam en een van de meest vooraanstaande Nederlandse werkplaatsen in de eerste helft van die eeuw” genoemd. Deze binderij kenmerkte zich door het gebruik van o.a. stempels in de vorm van een springend hert, tientallen daarvan zijn te zien op de rug en de voor-en achterplatten van het boek. (Enkele krasjes op de band, boven-en onderzijde rug deskundig gerestaureerd, het boekblok heeft hier en daar vlekjes, de originele sloten en hoeken zijn schoongemaakt.) Vanwege de exclusieve productie voor alleen vermogende klanten zijn er weinig van deze banden bewaard gebleven!

(engraved title page, 19) 302, (2) 134, (12) 164, (2) 66 folia, Contemporary red morocco with 2 clasps, 8 corner pieces and gilt-edged text block, large Folio H. 49 x W. 31 D. 16 cm. Keurbible, containing the Old and New Testament and the Apocrypha. Interleaved with the print series by the family Keur, containing 51 folio-sized leaves with 6 engravings on each, engraved by L. Causé and N. Gommerse and with 6 folding maps, engraved by Bastiaen Stoopendaal. The entire binding is beautifully produced, and bound by the “STAG BINDERY”, active in Rotterdam from ca. 1693-1743, and called by Jan Storm van Leeuwen “the most important eighteenth-century bindery in Rotterdam and one of the most prominent Dutch workshops in the first half of that century”. This bindery was characterized by the use of stamps in the form of a jumping deer, dozens of which can be seen on the spine and the front and back covers of the book. Because of the exclusive production for wealthy customers only, few of these bindings have survived! The binding with a few scratches, the spine is slightly worn and repaired at the top and bottom, text block with some spots. A unique copy from the Stag Bindery, Rotterdam. Poortman, W.C. (1983). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 172-173.) Jan Storm van Leeuwen, Dutch decorated bookbinding vol. IIA, p. 432-445 (tools nr. 1 and 34).