Biblia. Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last van de Hoog-Moog Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. En Volgens t’Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelyck over-geset. Met aenteeckeningen vande ghelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten.

Author

Year of Publication

1687

Publisher

Product Number

12104

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12104 BIJBEL Category:

(titelprent, 23) 332, (2) 144, (2) 169, (blanco,12,3) 61 folia. Opnieuw gebonden Leer met ribben, stempels, koperen sloten en hoeken, Folio (boekblok licht gebruind en aan de zijkant wat kort afgesneden zonder tekstverlies. In de marges hier en daar aantekeningen in oud handschrift) Weinig voorkomend 17e -eeuwse Bijbeluitgave van Appelaar en Beverwyck.