Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe Bygevoegdhde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene Ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.

1.450,00

In stock

Question about this product?
SKU: 8584 BIJBEL Category: Tags: ,

(gegraveerde titelpagina, 19) 302, (2) 134, (12) 164, (2) 66 folia. Origineel Leer met ribben, stempels, beslag en sloten, Folio H. 43 x B. 28 x D. 12 cm. (onder en bovenkant rug gerestaureerd, met de 6 uitvouwbare kaarten)