Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WITH: Figures de la Bible: Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart Geteekent, en van de Beste Meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid.

7.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12417 BIBLIA | PRINT BIBLE | Hoet, Gerard/Houbraken, Arnold/Picart, Bernard/Saurin, Jacques Categories: , Tags: , ,

2 delen, (gegraveerde titelpagina, 19) 302, (2) 134 (12) 164 (2) 66 folia., Origineel Leer met ribben, rijkelijk met goud bestempeld, goud op snede, geciseleerd, Folio H. 40 x L. 25 x B.12/6 cm. Zeer fraaie Keurbijbel, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen. Compleet met gegraveerde titel-afdruk & 6 dubbele-pagina versierde kaarten. Doorschoten met de prentbijbel van Bernard Picart, bestaande uit 214 gravures door Gerard Hoet, Arnold Houbraken en Bernard Picart. De prentbijbel werd in 1728 heruitgegeven door Pieter de Hondt met bijgevoegde beschrijvingen van Jaques Saurin en wordt veelal naar De Hondt vernoemd. De prentbijbel bestaat uit 2 titelprenten en 212 gravures waarvan 29 dubbel paginagroot. Alle gravures hebben een onderschrift in 6 verschillende talen, resp. Hebreeuws, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands. (de banden hier en daar iets geschaafd, de hoeken minimaal gebogen, resten van sluitkoorden aan de binnenzijde van den banden. Boekblok geheel wit en fris, gravures scherp en goed.)

2 volumes, Bible: (engraved title page, 19) 302, (2) 134 (12) 164 (2) 66 folia., Prints: (frontispiece) 129, 7 (frontispiece) 70 6 folia. Contemporary blind-stamped Leather with 7 raised bands, richly decorated with gilt, gilt-edged, and gauffered text block, Folio H. 40 x L. 25 x B. 12/6 cm. Fine Dutch Keurbible, containing the Old and New Testament and the Apocrypha. Complete with engraved title print & 6 double-page decorated maps. Interleaved with the printbible by Bernard Picart, containing 214 engravings, of which 29 are double-page sized, by Gerard Hoet, Arnold Houbraken, and Bernard Picart. This printbible was republished in 1728 by Pieter de Hondt with accompanying descriptions by Jaques Saurin and is often called after De Hondt. The printbible contains 2 frontispieces and 212 engravings of which 29 double full pages. All engravings have a caption in 6 different languages, resp. Hebrew, English, German, Latin, French, and Dutch. The entire work is bound by the Jubilee Year Bindery in Amsterdam, in two extremely fine, blind-stamped bindings, (Bindings slightly scratched, corners minimally bent, remnants of cords on the inside of the endpapers. Text blocks white and fresh, engravings fine). Literature: Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent. Deel II: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels, p. 137-145 / Storm van Leeuwen, J. (2006). Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century.