Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. &c.

Author

Year of Publication

1639

Publisher

Product Number

12508

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12508 BIJBEL Categories: , Tag:

(24) 288, 138, 166 (12), (4) 76 folia. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, geciselleerd boekblok, dubbele sloten, Folio. H. 44 x 31 x 11,5 cm. Fraai exemplaar van deze zeer vroege 17e eeuwse Statenbijbel uitgegeven door Paulus Aertsz. van Ravensteyn: “Voor de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant, Jacobsz. van Wouw, Ordinaris Druckers, van de Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael”. bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen. In de eerste uitgaven van de Staten Bijbel zaten geen kaarten in dit exemplaar zijn echter op een later tijdstip maar liefst 12 kaarten ingevoegd namelijk de serie uitvouwbare kaarten van Willem Albert Bachiene uitgegeven rond 1750, in een zeer goede staat. Deze kaarten verbeelden belangrijke bijbelse perioden en waren vanwege hun grootte normaal gesproken uitsluitend aanwezig in de foliouitgaven van de Gorinchemse uitgever Goetzee. (de originele rug is gerestaureerd, hoeken van het beslag ontbreken, boekblok en kaarten in zeer goede staat). Literatuur: W.C. Poortman I, p. 148-v.v./ I. le Long, Boek-Zaal der Nederduytsche Bybels p. 809.

(24) 288, 138, 166 (12), (4) 76 folia. Contemporary Leather with 6 raised bands, two clasps and gauffered text block, large Folio H. 44 x B. 31 x W. 11,5 cm. (Original spine restored, corners of fittings are missing.) Fine and early copy of the second edition of the Dutch “States Bible” containing the Old and New Testament and the Apocrypha. In the first editions of the Dutch “States Bible” there were no maps. In this copy, however, at a later date 12 maps are inserted, the series of folding maps by Willem Albert Bachiene, published in 1750 and in a fine condition. These maps portray important biblical periods and are due to their size exclusively present in the folio editions of the Bibles published by Nicholaes Goetzee, Gorinchem in 1750.