Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. &c.

Author

Year of Publication

1637

Publisher

Product Number

12556

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12556 BIJBEL Categories: , Tag:

(24) 228 27 (2) 138, (14) 166, (4) 76 folia. Opnieuw gebonden in een oude leren band met ribben, sloten en hoekstukken, Folio. (Nieuwe schutbladen) Weinig voorkomende eerste uitgave van de Staten-Bijbel. Dit is alleen te zien aan de jaartallen onderaan de laaste pagina van het Oude- en de laatste pagina van het Nieuwe Testament, aangezien op de titelpagina’s bij een eerste druk geen jaartal vermeld wordt.

Rebound in an old leather binding with clasps and corner pieces, Folio. (New endpapers) Rare first editions of the States-Bible. This can only be seen by the year numbers (MDCXXXVI) at the bottom of the last page of the Old Testament and at the last page of the New Testament, as the title pages on the first edition do not state the year. If those years are not in these places, it is never a first edition. (new endpapers, few spots, and some tiny holes, otherwise a remarkable fresh and white text block).