Biblia, Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwe(n) Testament. Door last der Hoogh Mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Iaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelijck over-geset. Met nieuwe by gevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aentekeningen van de ghelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonden worden.

Author

Year of Publication

1665

Publisher

Product Number

10900

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 10900 BIJBEL Category: Tag:

(gegraveerde titelpagina, 24) 332, (2) 144, (14) 169, (3) 61 folia. Opnieuw gebonden blind-gestempeld Leer met ribben en beslag, Folio 36,5 x 24 x 10,5 cm. (Boekblok licht gebruind, geen kaarten aanwezig, de eerste 3 pagina’s aan de randen verstevigd. Nette uitgave van de Statenbijbel, bevat het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen gebonden in een bewerkte bruin-leren band met dubbele sloten, siernagels en een centraal ornament op zowel het voor- als achterplat.)