Biblia. Dat is De Gantsche H. Schrifture vervatte alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de Oorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche getrouwlyk overgezet Door Last Van de Hoog. Moog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl. en Volgens ‘t Besluyt van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619. Te Dordrecht. Door gemeene ordre der kerken van drukfouten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.

650,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10977 BIJBEL Categories: , Tags: , , ,

(gegraveerde titelpagina) 416, 132 folia., z.p., 65 (6) p. Origineel Leer met ribben, sloten, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 17,7 x 11 x 7 cm. (Boekblok plaatselijk vochtvlekkig langs de randen, de binnenzijde van het bovenste slot is gegraveerd met de initialen L.S., de binnenzijde van het onderste slot met het jaartal 1777. Nederlands kerkboek, bevat het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen in de berijming van 1773 en de formulieren. Geïllustreerd met een gegraveerde titelpagina en 35 gravures. Gebonden in een nette zwart-leren bewerkte band voorzien van twee zilveren sloten met Bijbelse en symbolische voorstellingen vervaardigd door Cornelis Stegman te Zwolle in 1777. De bovenste klamp verbeeld Jezus met een stralenkrans, de onderste Johannes de Doper met een geheven banier. Op de aanzetstukken van de sloten verschillende deugden zoals Licentia en Fides.)