Biblia Dat is De gantsche H. Schrift vervattende alle Canonyke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments Uit de oorsprongkelyke in onse Nederlantsche Tale getrouwelyk overgeset Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereen. Nederl. en volgens ‘t besluit van de Sinode Nationael gehouden in de Jaren 1618. en 1619. te Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.

Author

,

Year of Publication

1777/1781/1782

Publisher

Product Number

11314

950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11314 BIJBEL | Psalmen Category: Tags: , ,

(gegraveerde titelpagina, 1) 422 (2), (3) 132, z.p. Origineel Leer met ribben, zilveren sloten, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 12° 15 x 8,5 x 6 cm. (Geïllustreerd met een gegraveerde titelpagina en 38 gravures, 16 in het Oude Testament en 22 in het Nieuwe Testament. Nederlands kerkboek, bevat het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen in de berijming van 1773 -waarbij alle verzen op noten gesteld- en de formulieren. Gebonden in een bewerkte leren band en voorzien van twee opengewerkte zilveren sloten versierd met een motief van ranken.)