Biblia: dat is, De gantsche H. Schrift, grondelijck ende trouwelijck verduytschet. Met rijcke Aenwijsinghen, der gelijck ofte ongelijckstemmenden plaetsen, op het alder-gewiste, met Scheyd-letteren ende Versen-ghetallen (daer een yegelijck Capittel na Hebreyscher wijse, mede onderdeylt is) verteyckent. Neerstelijck oversien, ende van vele merckelijcke fauten, die in vorige drucken ingeslopen waren, gebetert.

Author

Year of Publication

1631

Publisher

Product Number

12452

3.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12452 Deux-Aes Bijbel Categories: , Tag:

(gegraveerde titelpagina, 7) 220, 160, 96, (40) fol., 46 p. Origineel Leer met koperen 2 sloten, 8°. H. 19 x B. 13 x D. 7 cm. Zeventiende-eeuwse “Deux-Aes” Bijbel gebonden in een authentieke leren band met 2 koperen sloten. Bevat het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen in de Deux-Aes vertaling waarbij de Psalmen van Petrus Dathenus en de Formulieren, uitgegeven door Paulus Aertsz. van Ravesteyn in 1631. De Deux-Aes Bijbel was de eerste Bijbelvertaling na de Hervorming die speciaal bedoeld was voor de gereformeerden. De Bijbel werd door de gereformeerden gebruikt tot aan de komst van de Statenvertaling en was voor die tijd een goede vertaling. De naam van de Bijbel is afkomstig uit de kanttekening bij Nehemia 3 vers 5: ‘Deux aes en heeft niet, six cinque en gheeft niet, quater dry die helpen vrij’. Een aantrekkelijk en onafgesneden exemplaar van de Deux-Aes Bijbel. (Vochtvlekkig voor- en achterin, gaatje onderaan in de witmarge van de titelpagina en -iets kleiner- de pagina daarna, beide sloten met de aansluitriempjes zijn nieuw.)

(engraved title page, 7) 220, 160, 96, (40) fol., 46 p. Contemporary Leather with 2 copper clasps, 8°. H. 19 x W. 13 x D. 7 cm. Seventeenth-century “Deux-Aes” Bible bound in an authentic leather binding. Contains the Old and New Testament and the Apocrypha in the Deux-Aes translation with the Psalms of Petrus Dathenus and the forms, all published by Paulus Aertsz. van Ravesteyn in 1631. The Deux-Aes Bible was the first Bible translation after the Reformation that was especially meant for the reformed. The Bible was used by the reformed until the States Translation was published and was a good translation. The name of the Bible comes from the marginal notes of Nehemiah 3 verse 5: ‘Deux aes en heeft niet, six cinque en gheeft niet, quater dry die helpen vrij’. An attractive and uncut copy of the Deux-Aes Bible. (Stained front and rear, hole at the bottom white margin of title page and -somewhat smaller- the page after, both clasps with connecting straps are new.)