Biblia: dat is, De gantsche H. Schrift, grondelijck ende trouwelijck verduytschet. Met rijcke Aenwijsinghen, der gelijck ofte ongelijckstemmenden plaetsen, op het alder-gewiste, met Scheyd-letteren ende Versen-ghetallen (daer een yegelijck Capittel na Hebreyscher wijse, mede onderdeylt is) verteyckent. Neerstelijck oversien, ende van vele merckelijcke fauten, die in vorige drucken ingeslopen waren, gebetert.

Author

Year of Publication

1628 (Profeten: 1627)

Publisher

Product Number

10380

17.500,00

In stock

Question about this product?

(gegraveerde titelpagina, 7) 220, 160, 96, (40) fol., 46 p. Origineel groen linnen met 8 hoeken, 2 centrale ornamenten, 2 kettingklampen plus ketting en 2 sloten, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° (Onder- en bovenkant rug gerestaureerd, het linnen van de band is wat verweerd en sleets, boekblok plaatselijk gebruind in de marges. Klampen en schanieren van de sloten en de ketting zijn vernieuwd. Zeventiende-eeuwse kettingbijbel gebonden in een authentieke stoffen band met zilverbeslag. Bevat het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen in de Deux-Aes vertaling waarbij de Psalmen van Petrus Dathenus en de Formulieren, uitgegeven door Paulus Aertsz. van Ravesteyn in 1628, het gedeelte van de Profeten in 1627. De Deux-Aes Bijbel was de eerste Bijbelvertaling na de Hervorming die speciaal bedoeld was voor de gereformeerden. De Bijbel werd door de gereformeerden gebruikt tot aan de komst van de Statenvertaling en was voor die tijd een goede vertaling. De naam van de Bijbel is afkomstig uit de kanttekening bij Nehemia 3 vers 5: ‘Deux aes en heeft niet, six cinque en gheeft niet, quater dry die helpen vrij’. Gebonden in een groen linnen band welke rijkelijk is gedecoreerd met zilverbeslag. Het fraai vormgegeven zilverwerk bestaat uit acht hoeken, twee centrale ornamenten, twee sierstrips, twee sloten en twee kettingklampen waardoor een ca. één meter lange ketting. Al het zilverwerk is plaatselijk opengewerkt en gedecoreerd met een motief van bloemen en ranken wat met de hand is gegraveerd. De gravering op de hoeken van het zilverwerk zijn opmerkelijk genoeg niet gelijk, in de naar buiten wijzende hoeken zijn acht verschillende bloemen weergegeven. Het boekblok is royaal geciseleerd met een bijpassend patroon van bloemen en ornamenten. Het geheel is vervaardigd voor de familie Van Wenckum te Harderwijk. Gerrit (Gerard) van Wenckum en Geertruyd van Wijnbergen traden op 13 november 1597 in het huwelijk. Van Wenckum was burgemeester van Harderwijk, Gelderland. Uit zijn huwelijk zijn twee kinderen bekend, een zoon en een dochter. Vermoedelijk werd de Bijbel geschonken aan deze dochter ter gelegenheid van haar huwelijk in 1636. Het wapen van de familie Van Wenckum (drie kronen) is gevat in het centrale ornament op het voorplat, het centrale ornament van het achterplat verbeeld het familiewapen van zijn vrouw (drie vijfspakige wielen). Een aantrekkelijk en kostbaar geheel.)

(engraved title page, 7) 220, 160, 96, (40) fol., 46 p. Contemporary green cloth with 8 corner-pieces, 2 central ornaments, 2 chain holders plus chain and 4 catches with 2 clasps, gilt-edged and richly gauffered text block, 8° (Spine-ends restored, the cloth binding is slightly weathered and worn, margins browned at some places. The clasps of the closures and the chain are renewed. Seventeenth-century chain bible bound in an authentic cloth binding with silver fittings. Contains the Old and New Testament and the Apocrypha in the Deux-Aes translation with the Psalms of Petrus Dathenus and the forms, all published by Paulus Aertsz. van Ravesteyn in 1626, the part of the Prophets in 1627. The Deux-Aes Bible was the first Bible translation after the Reformation that was especially meant for the reformed. The Bible was used by the reformed until the States Translation was published and was for its time a good and true translation. The name of the Bible comes from the marginal notes of Nehemiah 3 verse 5: ‘Deux aes en heeft niet, six cinque en gheeft niet, quater dry die helpen vrij’. Bound in a green cloth binding which is richly decorated with silver fittings. The beautifully designed silverwork consists of eight corner pieces, two central ornaments, two decoration strips, four catches with two clasps and two chain holders which hold a ca. one-meter long chain. All of the silverwork has cut-out parts and is decorated with a design of flowers and vines, all engraved by hand. Remarkable is that the engraved design of the corner pieces is not entirely matching, each outward-pointing corner is engraved with a different flower. The text block is richly gauffered with a matching design of flowers and ornaments. This piece was created for the Van Wenckum family who lived at Harderwijk. Gerrit (Gerard) van Wenckum and Geertruyd van Wijnbergen married on the 13th of November 1597. Van Wenckum served as the mayor of Harderwijk, Gelderland. Two children are known to be born from his marriage, a son and a daughter. Most likely the Bible was gifted to this daughter on the occasion of her wedding in 1636. The coat of arms of the Van Wenckum’s (three crowns) is captured within the central ornament on the front cover, the central ornament on the back cover depicts the coat of arms of his wife’s family (three five-spoke wheels). An attractive and precious copy.)

N.N. (1930). Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap De Nederlandsche Leeuw, jaargang 48, 128