Biblia. Dat is, De gantsche H. Schrift, Grondelick ende trouwelick verduytschet. Met verclaringhe duysterer Woorden, Redenen, Spreucken, ende verscheyden Lectien, die in andere oflicke Oversettinghen ghevonden, ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsingen, der ghelijck ofte onghelijck stemmenden plaetsen, op het aller ghewiste, met Scheyd-letteren, ende versen ghetale (daer een yeghelick Capittel na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. Noch zijn hier van nieus toeghedaen die Figueren endee die Caerten na de Copie der Fransoyscher Bybelen, dienende den Christelicken Leser tot verclaringhe des Texts. WAARBIJ: De CL. Psalmen Davids, VVt den Fransoyschen dichte, in Nederlandtsche ouergheset, Door Petrum Dathenum. Midtsgaders den Christelijcken Catechismo, Ceremonien ende Ghebeden. Oock is hier by ghevoecht, den Siecken Troost, seer nut ende profijtelijck voor alle menschen.

Author

,

Year of Publication

1587

Publisher

Product Number

12076

275,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12076 DEUX-AES BIJBEL | Dathenus, Petrus Category: Tags: ,

REPRINT, (21) 246, 186, 112, 60 folia. Leer met ribben, stempels, beslag en sloten, klein Folio L. 27 x B. 19,5 x D. 8 cm. Fraaie facsimile-uitgave van de Deux-Aes Bijbel, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament, de Psalmen van Dathenus en de Formulieren. Geïllustreerd met verschillende tekstgravures en de 5 -uitvouwbare- Geneefse kaarten.