Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en geoctrojeerde Slang-Brand-Spuiten en Haare wyze van Brand-Blussen. Tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde. Behelzende wijders aanwijzing van ‘t verschil tusschen haare uitwerking, en die van d’oude Blus-gereedschappen en Spuiten ; zo uit de Werktuigen zelve, als uit de blussing der Branden , welke binnen deeze Stad, onder ‘t gebruik van beyde ziujn voorgevallen. Nevens Beschrijving der Brand-ordres van de Stad Amsterdam. Tweede druk.

Author

Year of Publication

1735

Publisher

Product Number

12237

22.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12237 Van der Heyden, Jan Categories: , , , , Tags: ,

(6) 50 (1) p. Origineel half rood marokijn, groot Folio. H. 51 x B. 31,5 x D. 2 cm. Deze tweede uitgave is uitgebreider dan de eerste uit 1690 met 6 extra gravures. Compleet met de 18 enkel- en 7 dubbelbladige gravures met ondermeer de voorstellingen van grote geruchtmakende branden in Amsterdam tussen 1652 en 1684. Alle gravures prachtig handgekleurd, een uniek exemplaar, geleverd in een bijpassende cassette. In dit werk wordt op pagina 15 ook de zeer grote brand beschreven die in de nacht van 22 op 23 Februari plaatsvond in de drukkerij “De Negen Muzen” van de wereldberoemde firma van Joan Willemsz. Blaeu (1596-1673), bekend van de atlassen en de globes. Omdat er nog volgens de oude methode geblust werd, door middel van de ‘Duitse’ brandspuit, bevroor al het water bijna direct en kon er na korte tijd helemaal niet meer geblust worden. Bij deze methode spoot het water uit een metalen mondstuk dat direct op de brandspuit gemonteerd was. Hierdoor moest de brandspuit dicht bij het vuur geplaatst worden om de brandhaard te bereiken. Het water moest bovendien met emmers naar de brandspuit worden gebracht. De schade was volgens het verslag van Van der Heyden enorm namelijk totaal 382.000 gulden. Kort na deze brand werd de door Van der Heyden en zijn zoon uitgevonden flexibele brandslang in gebruik genomen, helaas voor de firma Blaeu te laat….

Contemporary red morocco, large Folio, H. 51 x W. 31,5 D. 2 cm. A fine copy of the second edition of this important book on fire fighting, with the additional six plates. In Amsterdam in the 17th century Dutch Republic, the Superintendent of the Fire Brigade, Jan van der Heyden (1637 – 1712), landscape painter and inventor, and his son Nicholaas took firefighting to its next step with the fashioning of the first fire hose in 1673. The fine plates (plate 7 is attributed to Romeyn de Hooghe, cf. Becker p. 385), for the greater part depicting notable fires in and around Amsterdam, clearly point out the advantages of the new hoses and adjusted fire engines and are actually ‘advertisements’ for Van der Heyden’s invention. This work also describes on page 15 the enormous fire that took place in the night of February 22nd to 23rd in the printing office “De Negen Muzen” of the world famous firm of Joan Willemsz. Blaeu (1596-1673), known for his atlases and globes. Because the old method of extinguishing was still used, by means of the “German” fire hose, all the water froze almost immediately and after a short time could no longer be extinguished at all. In this method, the water sprayed from a metal nozzle mounted directly on the fire hose. As a result, the fire hose had to be placed close to the fire to reach the seat of the fire. In addition, the water had to be carried to the fire spout by buckets. The damage, according to the report by Van der Heyden, was enormous: a total of 382,000 guilders. Shortly after this fire, the flexible fire hose invented by Van der Heyden and his son came into use, unfortunately too late for the Blaeu firm…. A fine copy of the second edition of this important book on fire fighting, with all engravings in exceptional coloring. The book is stored in a matching bookcase. Literature: NNBW III, 584-6; Wurzbach I, 685-7; AvSt., 2832 (1e dr.); Muller, 2301, nos 1-25; Grease III, 230-1; Hollstein, nos 1-19; Sutton, Jan van der Heyden 1637-1712 (2006) p. 78.