Batavische Arcadia, waar in Onder ‘t Loof-werck van Liefkooyerye, gehandelt werdt, Van den oorspronck van ‘t Oudt Batavieren, Vryheidt der voorige en volgende Bataviers, Vrye Zee, Zee-vonden, Vinders van verborgen Schatten, verbeurten van goederen, uytperssen der waarheidt door pynigen, onheyl van de lankwyligheidt der Regtspleegingen, met de oorsaaken van dien, en behulpmiddelen daar tegen. Mitsgaders van endere diergelyke ernstige saaken meer. Deze leste Druk met fraaye Figuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen.

Author

Year of Publication

1729

Publisher

Product Number

11511

125,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11511 Heemskerk, J. van Categories: , Tag:

(titelprent, 24) 679 (81) p. Origineel Perkament, 8° (Boekblok plaatselijk vochtvlekig, naast de titelprent nog een fraaie prent met het wapenschild van Johan van der Does, 4 uitslaande platen en een grote uitslaande plattegrond van Batavia