Babel, dat is Verwarringe der Weder-doopeperen [sic] onder malcanderen, over meest alle de stucken der Christelijcker leere. Met een cort verhael vanden oorspronck, verbreydinghe, menigherley verdeelinghen ende scheuringhe der selven van malcanderen. Uut verscheyden hare schriften vergadert ende t’samen ghebracht door Hermannum Faukelium

Author

Year of Publication

(ca. 1627)

Publisher

Product Number

12534

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12534 Faukelius, Hermannus Categories: , Tags: ,

(55) 286 p. Origineel Perkament, 8°. Uiterst zeldzaam werk geschreven door Herman Faukelius, ca. 1560-1625. Hij was o.a. predikant in Middelburg en zelfs enige tijd in het leger van Prins Maurits. Overtuigd contraremonstrant, bestrijder van Arminius en de Arminianen, schrijver van het Kort Begrip en afgevaardigde naar de Nationale Synode in Dordrecht in 1618. In de titel van dit werk, geschreven ter weerlegging van de Wederdopers, staat abusievelijk weder-doopeperen i.p.v. weder-dooperen. Het bevat tevens: Copye van het schrift dat de mennoniten den predicanten ter antwoorde hebben ghegheven […] door Thomas Crijnssen en Bastiaen Wilmssen en een literatuurlijst. (Opnieuw in de band gezet met nieuwe schutbladen, origineel opschrift op de rug, goed exemplaar.)