Atlas van Zeeland, vervattende naauwkeurige kaarten van alle de eilanden, op order van den Prince van Oranje, meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, geduurende de jaren 1744 tot 1752. Benevens grondtekeningen en gezigten der steden, afbeeldingen der voornaamste openbaare gebouwen, dorpen, sloten, heerenhuizen enz. Als mede portraiten van eenige der vermaardste Staatsmannen en Zeehelden.

Author

Year of Publication

1760

Publisher

Product Number

12500

5.750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12500 Tirion, Is. Categories: , Tags: , ,

(2, portret, 6, n.p.) Deze fraaie atlas bevat kaarten, stadsgeszichten en portretten: 6 dubbelpagina kaarten, 6 dubbelpagina stadsplattegronden, 7 dubbelpagina gravures, 17 pagina-grootte gravures, 45 enkelpagina gravures met twee afbeeldingen, en 19 portretten. De stadsgezichten zijn van de hand van C. Pronk, gegraveerd door J.C. Philips, de portretten zijn door Houbraken gegraveerd naar ontwerp van A. Schouman. De kaarten zijn van D.W. Carel en A. Hattinga. De plaat van De Scheeps-Timmerwerf der Oostindische Compagnie te Middelburg, wordt in geen enkele andere atlas gevonden. De fraaie band is gemaakt door de Tweede Stadhouderlijke Binderij uit Den Haag. (Boven- en onderzijde van de rug gerestaureerd, de 6 uitvouwbare kaarten zijn licht gebruind.) Koeman III, Tir. 8 / Storm v. Leeuwen, De 18de eeuwse Haagse boekband in de KB en het Rijksmuseum. Meermanno-Westreenianum, pp. 97-101 and 403-404.

This fine atlas contains maps, city views, and portraits: 6 double-page maps, 6 double-page city maps, 7 double-page engravings, 17 page-size engravings, 45 single-page engravings with two images, and 19 portraits. The city views are by C. Pronk, engraved by J.C. Philips, the portraits were engraved by Houbraken after designs by A. Schouman. The maps are by D.W. Carel and A. Hattinga. The plate of De Scheeps-Timmerwerf der Oostindische Compagnie te Middelburg, is not found in any other atlas. (Top and bottom of spine restored, the 6 fold-out maps slightly browned). The binding with the very pretty floral motifs was made by the Second Stadholder Bindery (active 1755-1782).

Literature: Storm v. Leeuwen, De 18de eeuwse Haagse boekband in de KB en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, pp. 97-101 and 403-404. Tiele 59.