Apostolische Oudheden, of Het Leven, de Daden, en Martelaryen der Heylige Apostelen, Evangelisten, en Oude Vaderen, Tot het eynde van de Vierde Eeuw.Gelyk ook van de voornaamste Vaders in de drie eerste Eeuwen. Met een Inleyding, rakende den voortgang der Christelijke Religie, en de Tien vervolgingen tegen deselve. Waar is btgevoegd een Tyd-Rekening, behelsende DE Keysers, Burgemeesters, en de Kerkelijke geschiedenissen in die Eeuwen. Waar voor gevoegd is een Vertoog van de Drie Groote Bedeelingen der Kerke, onder de Patriarchen, Moses, en het Evangelium. Met een Voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit Werk, neffens een Oeffeninge over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in’t stuk der Rechtveerdigmakinge.

Author

Year of Publication

1698

Publisher

Product Number

12509

300,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12509 Cave, William Categories: , Tag:

(titelprent, 12) 47 (11) 370 (13), (4, 10) 376 (8) p. Origineel Perkament, Folio. (Pag. 346 eerste deel ingescheurd, register tweede deel met een vochtvlek, verder een goed exemplaar in een mooi band)