Apophthegmata Christiana, ofte Gedenck-weerdige, Leersame en aerdige Spreucken, van vele en verscheydene christelijcke, en Christen-gelijcke Personen gesproken, In seventhien Boecken onderscheyden, na den tijdt, in welcke de Personen, welcker Spreucken hier verhaelt worden, geleeft hebben. Alles uyt vele Gheloof-weerdig Schribnten met grooten vlijt versamelt, en tot dienst aller menschen, van wat staet dat sy wesen mogen, in Druck verveerdight, en met vele schoone leersame Historien verrijckt. Hier is noch van nieus bygevoeght het tweede Deel der Apophthegmata Christiana, ofte Gedenck-weerdige Spreucken. De thiende Druck, oversien, en veler wegen verbetert, Oock vermeerdert met het XVII. Boeck, en met wijt-loopige Registers.

Author

Year of Publication

1657

Publisher

Product Number

11634

350,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11634 Baudartius, Willem Category: Tag:

2 delen in 1 band, (6) 368 (32), (4) 196 (8) p. Origineel Perkament, 4° (Goed exemplaar in een fraaie band.)