Antwoort op de Proeve Van Abrahamvs Heydanvs, Tegen de Onderwysinge In de Christelijcke Religie, na de Belijdenisse der Remonstranten. Den tweeden Druck, verbetert, ende vermeerdert met een breede Weder-spraeck, om de Aen-spraecke Abrahami Heydani aen alle Remonstrantsgesinde.

Author

Year of Publication

1643

Publisher

Product Number

11358

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11358 Episcopius, Simon Category: Tags: , ,

(88) 437 (19) p. Origineel half Perkament, 4° (De randen van de platten zijn wat sleets, boekblok vochtvlekkig. Scheur in de marge van pagina 393/394, mist 6 bladen van het voorwerk en het laatste blad met drukfouten.)