Antvvoorde Op een seker Schrift, eens Onbekenden, ‘t onrechte geintituleert, Christelicke ende ernstighe Vermaninghe tot vrede, aen R. Donteclock, over sijne ‘t Samensprekinghe etc. In vvelcke Antwoorde, de principaele deelen, deser Vermaninge wederleyt worden, ende bethoont datse alleene een schijn, maer geen rechte gront der waerheyt en hebben waeromme dat selve Schrift eer te houden is, voor een aenstoockinghe van meerder Twist, als voor een Vermaninghe tot Vermaninghe tot Vrede. Gheschreven, soo wel tot zijns, als der Kercken in ‘t ghemeyn, (die het mede niet weynigh en raeckt) noodighe verantwoordinghe.

Author

Year of Publication

1609

Publisher

Product Number

10793

400,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10793 Donteclock, Reginaldus Category: Tags: , ,

(114) p. Opnieuw gebonden Perkament, 4° (Titelpagina en laatste pagina plaatselijk verstevigd. Zeldzaam polemisch werk opgesteld tegen het werk ‘Christelicke ende ernstige vermaninghe tot vrede’ van Jan Arentsz. Ravens (Corvinus) door Reginaldus Donteclock, ca.1545-na 1611. Beide werken verschenen in de pennenstrijd omtrent de disputatiën van Franciscus Gomarus en Jacobus Arminius over de leer van de Predestinatie.)