Almanach Ofte Oprechten Nederlantschen Hemel-Meter Voor het Jaer ons Heeren Jesu Christi M.DCC.XV. Gemaeckt en Gecalculeert op den Meridiaen van Gendt Ende de omliggende Steden ende Landen. Wesende het XXV. Werck sijnder Ephemeridium. WAARBIJ: Prognosticatie ofte Voor-Segginghi Voor het Jaer ons Heeren M.DCC.XV. Als oock van des-selfs Vier-Tyden en de Eclipsen. Ordonnantien van ‘t Vertrecken vande Boden ende Posten. De Jaer en Peerde-Merckten. Nieuwen Tarif van de Verhooghde Munten. Met naer elcke Maendt een aengenaem Constjen tot vermaeck van den Leser: waer naer volghen sal een bondigh Verhael of Chronycke van gedenckweerdighste saken die in dese Landen gebeurt zyn, byginnende vanden Jaere 1506. tot den Jaere 1521. WAARBIJ: Nieuwe Chronycke Van alle het aenmerckelijckste het welcke sedert September 1713. tot Julii 1714. voorghevallen is. WAARBIJ: (Tabel:) Het Groot Cyffer-ghetal van Eenmael een, Dienstigh voor alle Persoonen

Author

Year of Publication

1715

Publisher

Product Number

10833

850,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10833 Montanus, Daniel Category: Tags: ,

(64) (uitvouwbare tabel) p. Gekartonneerd, 8° (Latere band met een vernieuwde linnen rug, plaatselijk donkere vochtvlekken, met enkele oude aantekeningen in de marges en op verso tabel. Zeldzame almanak voor het jaar 1715 door Daniel Montanus. Bevat een kalender gedrukt in zwart met rood, waarbij elke maand is geïllustreerd met een houtgravure met afbeeldingen uit het dagelijks leven, verschillende geschiedenissen, vertrek-tijden, jaarmarkten etc. en een uitvouwbare tabel waarop de tafels van 1 tot en met 20 worden weergegeven in een piramide-vorm. Uitgave niet in NCC.)