Afbeeldingen der Merkwaardigste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, In het koper geëtst door den vermaarden en kunstryken Jan Luiken. En met nieuwe en leerzame Beschryvingen opgeheldert.

Author

Year of Publication

1729

Publisher

Product Number

11974

3.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11974 Luyken, Jan Category: Tag:

2 delen in 1 band, (titelprent met verklaring, 8) 76, (2) 44 p., 15 folia. Origineel Perkament met ribben, groot Folio H. 48,5 x W. 30,5 x D. 5 cm. (De band is gevlekt en de onderste hoeken zijn iets beschadigd. Boekblok iets rafelig op enkele plaatsen, plaatselijk wat gevlekt door gebruik.) Mooie uitgave van dit monumentale werk van Jan Luyken, 1649-1712. De prentbijbel bevat afbeeldingen van gebeurtenissen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament met bijgevoegde beschrijvingen door Pieter Langendijk, 1683-1756. Het werk is gedrukt op royaal papier en is geïllustreerd met 5 uitvouwbare kaarten, 62 dubbel-paginagrote gravures, waarvan 61 door Jan Luyken, en 30 gegraveerde vignetten door Jan Luyken. De grote gravures zijn genummerd en hebben allen een onderschrift in het Nederlands en het meerendeel tevens in het Frans. De eerste uitgave van dit werk verscheen in 1708, deze tweede uitgave is vermeerderd met de bijbehorende tekst voor elke gravure en 5 kaarten en 30 vignetten uit de ‘Grooten Bybel’ van Mortier uit 1700.) Eeghen, P. van & Kellen, J.P. van der (1905). Het Werk van Jan en Casper Luyken Deel II, p. 658-669, nr. 429 / Poortman, W.C. (1983). Bijbel en Prent. Deel II: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 131

2 parts in 1 binding, (titleprint with explanation, 8) 76, (2) 44 p., 15 folia. Contemporary vellum Folio H. 48.5 x W. 30.5 x D. 5 cm.
(The binding is spotted and the lower corners slightly damaged. Book block is slightly frayed in a few places, locally a little spotted from use).

Beautiful edition of this monumental work by Jan Luyken, 1649-1712. The print Bible contains illustrations of events from both the Old and New Testaments with accompanying descriptions by Pieter Langendijk, 1683-1756. Printed on generous paper, the work is illustrated with 5 fold-out maps, 62 double-page engravings, 61 of which are by Jan Luyken, and 30 engraved vignettes by Jan Luyken. The large engravings are numbered and all have a caption in Dutch and most also in French. The first edition of this work appeared in 1708, this second edition has been augmented with the accompanying text for each engraving and 5 maps and 30 vignettes from Mortier’s ‘Grooten Bybel’ of 1700).

Eeghen, P. van & Kellen, J.P. van der (1905). The Work of Jan and Casper Luyken Volume II, pp. 658-669, no. 429 / Poortman, W.C. (1983). Bible and Print. Part II: Book Room of the Dutch Bibles, p. 131