Afbeeldingen der Merkwaardigste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, In het koper gebragt door den vermaarden en kunstryken Jan Luiken.

Author

,

Year of Publication

1790

Publisher

Product Number

11858

72.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11858 Luyken, Jan | Print Bible Categories: , , , , ,

(1) 62 folia. Opnieuw gebonden goud-bestempeld Leer met ribben, groot Folio H. 56 x L. 36 x B. 4,5 cm. Mooie uitgave van dit monumentale werk van Jan Luyken (1649-1712). De prentbijbel bevat afbeeldingen van gebeurtenissen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament en zijn voorzien van een onderschrift in het Nederlands en het meerendeel tevens in het Frans. Het werk is gedrukt op royaal papier en bestaat uit een titelpagina plus voorrede met een index van de gravures en vervolgens de 62 dubbel-paginagrote gravures, waarvan 61 van de hand van Luyken. De eerste uitgave van deze prentbijbel verscheen in 1708 bij Pieter Mortier te Amsterdam, de gravures komen ook voor in een vermeerderde uitgave van 1729 door Cornelis Mortier en Johannes Covens, welke in 1732 bij dezelfde uitgevers verscheen met Franse tekst, en in een uitgave van 1747 door F. Houttuyn. Dit betreft een zeldzame latere uitgave uitgegeven door boekverkopers H. Keyser, H. Gartman en W. Vermandeis te Amsterdam van alleen de 62 grote gravures zonder bijschrift, kaarten en vignetten. De gravures dragen het adres van F. Covens en C. Mortier en aan te nemen is dat deze uitgave werd vervaardigd van gebundelde overgeschoten gravures van de drie eerste uitgaves welke in handen gekomen waren van voornoemde boekhandelaars en voorzien werden van een nieuwe titelpagina plus voorrede. Gebonden in een aantrekkelijke bruin-leren band versierd met goud-bestempeling op zowel de rug als de platten, ingebonden door de franse meester-binder Louis Guétant werkzaam te Lyon van 1895-ca.1920. (Deze vijfde uitgave niet in NCC of OCLC’s WorldCat.)

(1) 62 folia. Rebound Leather with 6 raised bands, richly decorated with gilt, large Folio, bound by the French master-binder Louis Guétant. H. 56 x W. 37 x D. 4,5 cm. This print bible contains images of scenes from both the Old and New Testaments and has a caption in Dutch and the majority also in French. The work is printed on royal-sized paper and consists of a title page plus a preface with an index of the engravings and then the 62 double-page engravings, 61 of which are by van Luyken. The first edition of this print bible appeared in 1708 by Pieter Mortier in Amsterdam, the engravings also appear in an enlarged edition of 1729 by Cornelis Mortier and Johannes Covens, which appeared in 1732 with the same publishers with French text, and in an edition of 1747 by F. Houttuyn. This is a rare later edition published by booksellers H. Keyser, H. Gartman, and W. Vermandels in Amsterdam of only the 62 large engravings without captions, maps, and vignettes. The engravings bear the address of F. Covens and C. Mortier and it can be assumed that this edition was made from bundled surplus engravings of the three first editions that came into the hands of the aforementioned booksellers and were provided with a new title page plus a preface. This fifth edition is unknown in the NCC or Worldcat. All engravings in exceptional later coloring and heightened with gold. P. van Eeghen & J. Ph. van der Kellen, Het werk van Jan en Caspar Luyken, Vol.II p. 658-669.