Aenteekeningen over het eerste Boek des Nieuwen Testaments, Het heilige Evangelium van Matthaeus. Door Christiaan Hartsoeker, Bedienaar des H. Evangeliums in de Remonstrantsche gemeente tot Alkmaar, en daarna tot Rotterdam. 

Author

Year of Publication

1687

Publisher

Product Number

12115

200,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12115 Hartsoecker, Christiaen Category: Tag:

(8) 669 (17) p. Origineel Perkament, 4°. Hartsoecker, 1626-1683, was predikant in remonstrantse gemeente van Rotterdam. Hij schreef ook verklaringen van de Bijbelboeken Matthëus en Marcus. Mooi exemplaar.