Aantekeningen over de vijf Boeken Mosis, Psalmen en Hoogelied, Waar in de Hebreeusche woorden ende spreuken worden vergeleeken met de Oude Griexsche en Chaldeeusche Oversettingen, ende andere Gedenk-schriften der Hebreën, maar voornaamelijk door vergelijkinge met de Heilige Schriften, Mosis Woorden, Wetten ende Instellingen, de Offerhanden, ende andere Wettische Ceremonien in voorige tijden van God aan de Kercke Israëls gebooden, verklaart worden. Met een Bericht belangende sommige tegenwerpingen tegen de onvervalstheid van de Hebreeusche Text, ende de aantrekking van de Rabbijnen in dese Aantekeningen. Als mede Registers leidende tot sulke voornaame saaken, als in dese Aanteekningen over elk bijsonder Boek sijn aangemerkt. Ende nu uit ‘t Engelsch vertaalt door Sibrandus Vomelius.

Author

Year of Publication

1690

Publisher

Product Number

11903

1.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11903 Ainsworth, Henry Categories: , Tag:

(18) 1091 (2), (2) 50 p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio. Mooi exemplaar van deze zeldzame en praktikale verklaring van deze puriteinse predikant, Henry Ainsworth, 1571-1622. Hij was een van de grootste oudtestamentische geleerden van zijn tijd.