Aandachtige Betrachtingen des Heyligen Avondmaals. Bestaande: 1. Nutte Leeringe, 2. Verwekkinge van Heylige lust en begeerte, 3. Christelyke voorbereidinge tot ‘t waardig gebruyk, 4. Soete Vertroostingen, 5. Ende heylige Vrugten, Van het Heyligge Avondmaal onses Heeren Jesu Christi. Uyt de woorden der Insettinge voorgestelt, tot opweckinge der gener die zig tot het gebruyk des H. Avondmaals willen begeven.

Author

Year of Publication

176X

Publisher

Product Number

11543

175,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11543 Steeman, Johannes Category:

(titelprent) 378 (6) p. Origineel Leer met ribben, goud op snede en goudbestempeld, boekblok geciseleerd, 12